جلسه شماره ۲۴۱ شورای مرکزی با هفت دستور کار، سه شنبه ۱۸تیر

جلسه شماره ۲۴۱ شورای مرکزی با هفت دستور کار، سه شنبه ۱۸تیر


جلسه شماره ۲۴۱ شورای مرکزی  با هفت دستور کار، سه شنبه ۱۸تیر

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، دویست و چهل و یکمین جلسه خود را با حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، روز سه شنبه هجدهم تیر ماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار می کند.

بر اساس دعوت نامه ، در این جلسه پس از سخنان پیش از دستور ، بودجه  وسرانه عضویت سال ۹۸ سازمان، طرح و تصویب خواهد شد.
پیشنهاد نظامنامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی و بررسی نظام نامه سامانه جامع ارجاع نظارت استانها،همچنین گزارش کمیته برگزاری اجلاس و بررسی مجدد نظام نامه پیشنهادات ، از مهمترین موارد دستور کار این جلسه خواهد بود .
شورای مرکزی همچنین گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آزمون ماده ۲۷ را استماع خواهد کرد و پیشنهاد عضویت سازمان در فدراسیون جهانی سازمان های نظام مهندسی ساختمان از دیگر موارد دستور کار این جلسه شورای مرکزی خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات