بازدید مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از معدن شماره سه گل گهر وابسته به شرکت گهرزمین

بازدید مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از معدن شماره سه گل گهر وابسته به شرکت گهرزمین

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات