بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مجموعه مس میدوک شهربابک کرمان

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مجموعه مس میدوک شهربابک کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات