اجرای ادامه خط سه بی آرتی بدون نصب نرده اواخر تیرماه آغاز می شود

اجرای ادامه خط سه بی آرتی بدون نصب نرده اواخر تیرماه آغاز می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات