منشور حقوق و مسوولیت های شهرنشینی شهر مشهد تصویب شد

منشور حقوق و مسوولیت های شهرنشینی شهر مشهد تصویب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات