ارائه دومین گزارش مناسب سازی معابر به رئیس جمهور

ارائه دومین گزارش مناسب سازی معابر به رئیس جمهور

www.BanaNews.irسرپرست سازمان بهزیستی تاکید کرد: دومین گزارش مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برای تردد معلولان توسط دستگاههای مختلف به رئیس جمهور ارائه می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) احمد اسفندیاری در مورد روند مناسب سازی معابر به خبرنگار مهر گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دستگاههای مختلف را موظف کرده که در زمینه مناسب سازی اماکن و معابر عمومی مورد استفاده معلولان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس سال گذشته اولین گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه مناسب سازی به رئیس جمهور ارائه شد که طی آن دستگاههای بی توجه به معلولان معرفی شدند.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، تهیه این گزارشها در جهت بهبود روند مناسب سازی معابر و اماکن از سوی دستگاهها بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه در اولین گزارش مناسب سازی که سال گذشته ارائه شد مراکز بهداشتی درمانی بیشترین میزان مناسب ‌سازی را داشتند، افزود: براین اساس کمترین میزان مناسب ‌سازی مربوط به اماکن و معابر شهری بود.

اسفندیاری گفت: البته پس از ارائه این گزارش، از سال گذشته تا کنون اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی شهری و اماکن عمومی انجام شده اما کافی نبوده و باید این اقدامات تا زمان حل کامل مشکلات تردد معلولان ادامه داشته باشد.

 

    نظرات