از تلاشهای صادقانه و سی سال کار کارشناسی مهندس فتح اله محسنی پور تجلیل به عمل آمد

از تلاشهای صادقانه و سی سال کار کارشناسی مهندس فتح اله محسنی پور تجلیل به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت، دبیران کمیسیون صدور پروانه و اعضای کمیسیون امور آب زیرزمینی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد از زحمات و تلاشهای مهندس فتح اله محسنی پور رئیس اسبق گروه مطالعات آبهای زیرزمینی... به پاس سی سال خدمات صادقانه در کسوت کارشناس و رئیس گروه مطالعات آب زیرزمینی و تعامل سازنده با معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با امضای مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تقدیر به عمل آمد. در متن این تقدیر آمده است" جناب آقای مهندس محسنی پور، نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت آب زیرزمینی، اعضای کمیسیون صدور پروانه و دبیران کمیسیون آب زیرزمینی فرصت مغتنمی بود تا ضمن بحث و بررسی منابع آب زیرزمینی، اهمیت تعاملات علمی-عملیاتی در ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات