عدم شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی عاملی برای تشدید منازعات و مشکلات بهره برداری بی رویه است.

عدم شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی عاملی برای تشدید منازعات و مشکلات بهره برداری بی رویه است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سید محمود منتظری مدیرگروه بررسی های حقوقی و قانونی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت، دبیران کمیسیون صدور پروانه و اعضای کمیسیون امور آب زیرزمینی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد، نبود آگاهی و شناخت دقیق قوانین و مقررات را عاملی بازدارنده در تکوین برنامه های حفاظت از منابع آب عنوان کرد. وی با اشاره به اهمیت شناخت قوانین و مقررات مرتبط با آب زیرزمینی، عدم شناخت منابع قانونی و دستورالعملهای مرتبط و ابلاغی وزارت نیرو را عاملی برای تشدید منازعات و مشکلات بهره برداری بی رویه دانست و بر رعایت قانون برای حفاظت از منابع حیاتی آب زیرزمینی تاکید نمود. سید محمود منتظری نبود اعتبارات لازم برای اجرای اقدامات حقوقی و قضایی برای مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز را از دیگر عواملی دانست که متجاوزین و مصرفین غیرقانونی آب زیرزمینی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات