تاکید و عملیاتی کردن جنبه های حفاظتی آب زیرزمینی، ضامن بهره برداری بهینه از این منابع است

تاکید و عملیاتی کردن جنبه های حفاظتی آب زیرزمینی، ضامن بهره برداری بهینه از این منابع است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مهندس سید محمدعلی مصطفوی مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حفاظت، دبیران کمیسیون صدور پروانه و اعضای کمیسیون امور آب زیرزمینی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت و ارجحیت جنبه های حفاظت از منابع آب زیرزمینی، رویکردها و راهکارهای عملیاتی حفاظت از این منابع را ضامن بهره برداری بهینه از منابع حیاتی آب زیرزمینی دانست. مهندس مصطفوی با اشاره ای تفصیلی به وضعیت منابع آب زیرزمینی در ایران، اهتمام بر رعایت قوانین و مقررات مصرح در قانون توزیع عادلانه آب را زیرساختی مطمئن برای اجرای برنامه های صیانتی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی دانست. وی با اشاره به اینکه رعایت موازین قانونی و اجرای دقیق دستورالعملها می تواند برنامه ریزان و تصمیم گیران را در رسیدن به ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات