انقلاب خاموش آب زیرزمینی، اطلاقی درخور برای نشان دادن اثرات انسانزاد ناشی از بهره برداری بی رویه آب زیرزمینی است.

انقلاب خاموش آب زیرزمینی، اطلاقی درخور برای نشان دادن اثرات انسانزاد ناشی از بهره برداری بی رویه آب زیرزمینی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست منطقه‌ای مدیران دفاتر حفاظت و اعضای کمیسیون صدور پروانه ها و دبیران آن, ضمن خوشامد به همه مهمانان و به ویِژه مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران، انقلاب خاموش آب زیرزمینی را اطلاقی درخور برای نشان دادن اثرات انسانزاد ناشی از بهره برداری بی رویه آب زیرزمینی دانست. درویشی با مروری بر اهمیت آب زیرزمینی خاطرنشان ساخت در آغاز قرن بیستم و بعد از آن بود که رشد سریع صنعت و جمعیت باعث تغییرات فزاینده ناخواسته‌ای در سطح جهانی و در مواجهه با مصرف آب زیرزمینی گردید به طوری که آب زیرزمینی در معرض بهره‌برداری بی‌رویه قرار گرفت و از این تغییرات امروز با عنوان انقلاب جهانی آب زیرزمینی نام برده می شود. وی با اشاره به ادبیات جهانی و مروری بر روند سریع استخراج آب زیرزمینی به ویژه در مناطق ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات