انتشار کتابچه معرفی داوطلبان دوره جدید شورای مرکزی

انتشار کتابچه معرفی داوطلبان دوره جدید شورای مرکزی


انتشار کتابچه معرفی داوطلبان  دوره جدید شورای مرکزی

هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی یک کتابچه الکترونیکی با هدف معرفی داوطلبان شرکت در هشتمین دوره شورای مرکزی را منتشر کرد.
این کتابچه با ۱۳۷ صفحه به معرفی ویژگی های یکصد و پانزده نفر داوطلبان حضور در هشتمین دوره شورای مرکزی می‌پردازد.

لینک دریافت کتابچهلینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات