سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد منصوب شد

سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات