مسائل حاشیه شهر مشهد به طور خاص پیگیری شود

مسائل حاشیه شهر مشهد به طور خاص پیگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات