اولویت بندی آسفالت معابر شهر بر اساس درخواست مردمی ۱۳۷

اولویت بندی آسفالت معابر شهر بر اساس درخواست مردمی ۱۳۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات