انجام نظرسنجی از شهروندان درخصوص بهسازی پیاده روهای خیابان کوهسنگی

انجام نظرسنجی از شهروندان درخصوص بهسازی پیاده روهای خیابان کوهسنگی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات