یکی از مواردی که در شهرهای امروز به چشم می آید، بهم ریختگی و اغتشاشات بصری است

یکی از مواردی که در شهرهای امروز به چشم می آید، بهم ریختگی و اغتشاشات بصری استرئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در آیین افتتاحیه همایش تخصصی نما، اظهار داشت: یکی از مواردی که در شهرهای امروز به چشم می آید، بهم ریختگی و اغتشاشات بصری است .
دکتر محمد هادی مهدی نیا اظهار داشت: عوامل متعددی وجود دارد که این نتیجه از آن حاصل می شود، مقررات و ضوابط، شرایط اجرایی آنها، از حوزه اقتصادی اجتماعی که روی مواد و متریال و ذائقه اثر می گذارد، تا بحث عدم نظارت و مدیریت یکپارچه شهری، از جمله عواملی هستند که این سیما و منظر را بوجود می آورند و شما به عنوان سیما و منظر یک شهر یا خیابان آن را می بینید .
به گفته وی، یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر سیمای شهری، نماهای ساختمانی است. این نماهای ساختمانی در زمان طراحی به عنوان تک بنا طراحی می شوند، اما اثری که می گذارند یک اثر شهری است .
عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در بحث ضوابط و مقررات در حوزه نما در سطح شهر مشهد، بخشی از آن مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، بخشی از آن مصوبه سال ۶۹ است که پایان کارها را منوط به اجرای نما می داند، بخشی مصوبه شورای شهر مشهد در سال ۸۴ است که مجموعه ای را به نام کمیته نما در شهرداری شکل داده و... محتوای این ضوابط را که بررسی می کنیم می بینیم ما در حوزه قوانین و مقررات کم و کسری نداریم، اما چرا وضعیت ما، وضعیت حال حاضر است؟
وی افزود: یکی از بزرگ ترین چالش های ما این است که در حوزه فرایند اجرا، در همه بخش ها چه در حوزه مهندسان، طراحان، ناظران و چه در حوزه مدیریت شهری، توسعه دهندگان و کارفرمایان، آن تحقق پذیری که مورد انتظار این ضوابط و مقررات است، را رعایت نمی کنند .
وی ادامه داد: در بحث نما به علت رویکرد کیفی، پایش آن با پارامترهای عددی امکان پذیر نیست، واگذار کردن آن به یک بخش از جامعه هم امکان پذیر نیست چرا که ممکن است افراد کنترل کننده به مکاتب معماری مختلف تعلق خاطر داشته باشند. در این حوزه دو راه وجود دارد. یکی نگاه به سمت مکاتب سوسیالیستی است که تمام جزئیات و خط کشی ها را مشخص می کند و تمام امور در تولیت دولت است .
راه دیگر نگاه لیبرالیستی است، یعنی به رسمیت  شناختن گوناگونی در عین وجود یک چارچوب کنترل کننده کلی. در این حوزه نقش تک طراحان در شکل گیری کلیت واحد پررنگ می شود و مداخله قدرت نیز از نوع سیاستگذاری و راهبری راهبردی خواهد بود .
دکتر مهدی نیا عنوان کرد: در حال حاضر به علت قوانین بالادستی در کشور مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، به همین دلیل سیاست مدیریت شهری در حال حاضر مدیریت هماهنگ با ارگان های مختلف شهری است که یکی از مهمترین آنها سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک سازمان تخصصی تاثیرگذار در حوزه شهری است. در دوره جدید هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان و شورای شهر پنجم با تاکید بر هوشمندسازی و حذف عوامل انسانی این امر امکان پذیر شده است و البته فضا و فرصت زیادی برای طی کردن این مسیر تا انتها نیاز است .
وی ادامه داد: در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مقرر شد که در شهر مشهد و به  صورت پایلوت در منطقه ثامن نقشه های سه بعدی شهر تهیه شود تا هر تک بنا قبل از آنکه ساخته شده و بر روی سطح شهر اثرگذار باشد، کلیات آن در فضا و معابر شهری بررسی شده و با توجه به آن تصمیم سازی و تصمیم گیری انجام شود .
وی ضمن اظهار امیدواری در خصوص تصویب هر چه سریعتر طرح های تفصیلی گفت: مقرر است این طرح ها با رویکرد طراحی شهری تهیه شده و به جز گروه ساختمانی ج، گوناگونی طراحی در آن به رسمیت شناخته شده و یک چک لیست حداقلی برای معابر شهری آماده شود .
وی ادامه داد : امیدواریم نتیجه تدوین و اجرای این طرح شاهد کاهش اغتشاش بصری و افزایش چشم نوازی سیما و منظر شهری باشیم که این امر با کمک تک تک متخصصین این حوزه که سرمایه های این شهر هستند امکان پذیر خواهد بود .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات