ساختمان استاندارد ساختمانی است که چهار موضوع آسایش، آرامش، دوام و ایمنی در آن دیده شده باشد

ساختمان استاندارد ساختمانی است که چهار موضوع آسایش، آرامش، دوام و ایمنی در آن دیده شده باشدمعاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: ساختمان استاندارد ساختمانی است که چهار موضوع آسایش، آرامش، دوام و ایمنی در آن دیده شده باشد

دکتر مازیار حسینی در دیدار با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: هر ساختمان در عین حالی که در یک نقطه جغرافیایی ساخته می شود، اما هویتی مشترک در ارتباط با محله و شهر دارد؛ که این هویت را شهرسازی تعریف می کند. وی افزود کنترل و نظارت بر طرح های جامع و تفصیلی به عهده مهندسان شهرساز است و نقش مهندس شهرساز به عنوان جایگاه حاکمیتی در تعریف و تطابق بین طرح های موضعی و موضوعی و طرح های جامع و تفصیلی و کنترل اجرای آن با اسناد تعریف می شود .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات