جلسه مشورتی کارگروه بام سبز با موضوع بررسی دستورالعمل طراحی و اجرای بام سبز برگزار شد

جلسه مشورتی کارگروه بام سبز با موضوع بررسی دستورالعمل طراحی و اجرای بام سبز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه که با حضور مدیر کل بخش معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان کشور، مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و معاونت پذیرش و آموزش سازمان برگزار شد؛ پس از بحث و بررسی موضوعات مطرح شده مقرر گردید؛ ضوابط شهرسازی مورد نیاز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، دفتر منطقه ای شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه گردد .
در ادامه جلسه در خصوص تهیه چک لیست نظارتی برای مهندسان ناظر پروژه جهت بررسی روش اجرای مناسب، مصالح استاندارد مطابق مقررات ملی ساختمان، ارائه گواهی نامه فنی به شرکت های مجری بام سبز و بررسی استانداردهای لازم برای مصالح مورد نیاز با هماهنگی ارگان های ذیصلاح اقدام صورت پذیرد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات