هیچ طرح و اندیشه ی کارآمد در موضوعات سیما و منظر شهری ناکام نخواهد ماند

هیچ طرح و اندیشه ی کارآمد در موضوعات سیما و منظر شهری ناکام نخواهد مانددکتر محمدرضا کلائی شهردار مشهد در سمینار تخصصی نما که در ششم تیر ماه جاری برگزار گردید؛ اعلام داشت: هیچ طرح و اندیشه کارآمدی در موضوعات سیما و منظر شهری ناکام نخواهد ماند .

به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر کلائی گفت: با حمایت نهادهای متولی نظیر شورای اسلامی شهر مشهد، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ...  بسترسازی مناسبی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی در این زمینه صورت گرفته است .

وی افزود: می دانیم که در بازه زمانی قابل قبولی، سیما و منظر شهری مشهد بهبود پیدا خواهد کرد و باید فارغ از زمینه های اداری،کسب و کاری شکل بگیرد که محصولاتش باعث تغییر سیماو منظر شهر مشهد شود .

وی ادامه داد: برای بهبود سیما و منظر شهری باید برنامه های متنوعی داشته باشیم. باید هم موضوعی و هم موضعی اقدام کرد .

شهردار مشهد ادامه داد: برای هر کدام از نقطه ها، صحنه ها، محورها و پهنه های شهر مشهد باید هویتی خاص تعریف کرد. یک نقطه یا المان ماندگار در یک میدان شهری یک خاطره و هویت شهری و جمعی ایجاد می کند و یا یک پهنه دارای ارزش مثل پهنه پیرامونی حرم ما را موظف به توجه می نماید .

دکتر کلائی عنوان کرد: موتور محرکه انرژی ما برای این مسئله، دوست داشتن شهر مشهد است . باید این را ترویج دهیم و آن را برای همه مردم ایران دوست داشتنی کنیم . بنابراین ما به هم ربط داریم. مشهد را دوست بداریم در راستای مشهد دوست داشتنی برای همه مجاوران و زائران گام برداریم. استفاده از هنر در دعوت مردم به این کمپین وظیفه رسانه هاست. حال آنکه توجه به سیما و منظر شهری مشهد به صورت خاص در این بازه زمانی امکان پذیر است و با توجه به همه ظرفیت هایی که در شهر مشهد داریم بایستی با صاحبان فکر و اندیشه ارتباط برقرار شود و به گونه ای عمل شود تا این ادعا باور پذیر گردد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات