"آگهی برگزاری مناقصه اجاره مجموعه های ورزشی"

"آگهی برگزاری مناقصه اجاره مجموعه های ورزشی"

"آگهی برگزاری مناقصه اجاره مجموعه های ورزشی"
به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در نظر دارد تعداد سانس محدودی استخر شنا ویژه استفاده آقایان و بانوان عضو این سازمان را پس از برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد رسمی اجاره نماید. به همین منظور از تمامی مدیران مجموعه های ورزشی سالن بدنسازی، سالن فوتسال و استخر شنا شهر ایلام دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۴/۷ الی ۹۸/۴/۱۷ به واحد رفاهی واقع در طبقه دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام به آدرس ایلام_مصلی_ میدان دادگستری جنب دادگستری کل استان ایلام مراجعه نمایند. بدیهی است سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در پذیرش و یا رد قیمت‌های پیشنهادی مختار بوده و صرفاً پس از بازدید از امکانات مجموعه های ورزشی متقاضی اقدام به انعقاد قرارداد خواهد نمود.
( روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام )

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

نظرات