نامه در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در محدوده و حریم ها #


جهت مشاهد  و دریافت نامه و ضمائم آن اینجا کلیک مایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات