نامه در خصوص بازنگری در ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (۲۸۰۰) و تدوین ویرایش پنجم آن#

دریافت فایل نامه


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات