اطلاعیه در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی درمان

نظر به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی در ارتباط با چگونگی قرارداد بیمه مکمل درمان، موارد زیر جهت اطلاع اعضای محترم اعلام می گردد:


۱.    روال کمیته بیمه سازمان در تهیه جدول برای هر سال چنین بوده است که:


۱.۱. ابتدا جمع خسارتهای پرداختی در حال پرداخت و تعهد شده بیمه گر در هر ردیف از جدول از بیمه گر استعلام می شود.
۱.۲. درصد و میزان هزینه پرداخت شده در هر ردیف از جدول  استخراج و در کل جدول محاسبه می شود.
۱.۳. مقدار افزایش در تعرفه های بخش درمان (ابلاغ  شده یا در حال تصویب ) بررسی و جمع بندی می شود.
۱.۴. جداول بیمه نامه های مشابه و قابل دسترسی از سایر نظامات مهندسی، نهادها، وزارتخانه ها، ارگانها و ادارات کشور استحصال و به صورت مقایسه ای (تعهدات در قبال هزینه ها) بررسی می شود.
۱.۵. با توجه به موارد بالا جدول مناسب با وضعیت موجود استخراج می شود.
۱.۶. با استفاده از مشورت کارشناسان، حدود تعرفه حق بیمه جدول پیشنهادی(قیمت پایه) استخراج می شود.
۱.۷. مراحل انتخاب طرف قرارداد شرکت بیمه با توجه به چارچوب نظام نامه اداری مالی انجام می شود.


۲.    در خصوص وجود چند گزینه برای جداول، این اقدام در سنوات گذشته انجام شده است ولی به علت عدم استقبال مناسب اعضا (کمتر از ۵ نفر) موجب عدم موفقیت گردید .


۳.    توجه اعضای محترم را به این نکته جلب می نماید که :


۳.۱. نحوه انعقاد قرارداد بیمه مکمل درمان در سایر نهادها و ارگانها به صورت گروهی (الزام حضور کل جامعه آماری) است، در حالیکه در قرارداد  نظام مهندسی قم این الزام وجود ندارد و اختیاری است
۳.۲. از بین حدود ۵ هزار عضو حدود ۴% از این خدمات استفاده می نمایند که خود باعث افزایش ضریب خسارت می گردد.
۳.۳. تعدادی از اعضای بدون پروانه درخواست کاهش هزینه های حق بیمه را داشته اند که این مسئله نیز مورد توجه کمیته بیمه می باشد.


در پایان از کلیه اعضای محترم سازمان (علی الخصوص از اعضای محترم سازمان که فعالیت یا آشنایی بیمه ای دارند)، استدعا دارد جهت ارتقاء کمی و کیفی در امور بیمه (موضوعات مختلف) با ارائه پیشنهادهای مکتوب و مستندات با کمیته بیمه سازمان مساعدت و همفکری فرمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات