صدور دستور قضایی جلوگیری از عملیات ساختمانی یک پروژه دیگر بدون مجری ذیصلاح در قم

با توجه به مکاتبات به عمل آمده با دادستان قم در خصوص جلوگیری از ادامه عملیات پروژه هایی که با استفاده از اشخاص فاقد صلاحیت و بدون مجری ذیصلاح در حال اجرا هستند، دستور قضایی ممانعت از ادامه عملیات ساختمانی یک پروژه ساختمانی در حال ساخت بدون استفاده از مجریان ذیصلاح در استان صادر گردید.

پیرو مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با دادستان محترم قم و در جهت عمل به بندهای ۵، ۸ و ۲۴ از ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را از اهم وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان برشمرده ، با دستور معاون محترم قضایی دادستان قم از ادامه عملیات ساختمانی یک پروژه دیگر در قم ممانعت بعمل آمد.

خبر پیشین صدور دستور قضایی جلوگیری از عملیات ساختمانی دو پروژه بدون مجری ذیصلاح در استان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات