فراخوان چاپ فوری مقالات انگلیسی علمی-پژوهشی

"فراخوان چاپ فوری مقالات انگلیسی علمی-پژوهشی در حوزه سرامیک، نانومواد و کامپوزیت در مجله علمی پژوهشی ACERP که با همکاری مشترک پژوهشگاه مواد و انرژی و انجمن سرامیک ایران منتشر می گردد و نمایه شده در ISC و با داوری سریع تعیین تکلیف یک هفته ای، با نظارت سردبیر مجله، برای چاپ سریع در شماره آتی مجله که درحال آماده سازی است"
بدینوسیله از پژوهشگران علاقمند که مقاله آماده ارسال در محورهای مجله دارند دعوت میشود به سایت مجله مراجعه فرمایند.


لینک اصل خبر در سایت انجمن سرامیک ایران

    منبع خبر

    انجمن سرامیک ایران

    انجمن سرامیک ایران یک انجمن می باشد

      نظرات