توسعه یافتگی با هرقیمتی انجام نشود .

توسعه یافتگی با هرقیمتی انجام نشود .

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان رحیم توسلیان افزود: اگر به ۱۰۰ سال قبل برگردیم و بخواهیم نقشه پهنه بندی سیل و زلزله را تهیه کنیم می توانستیم با شدت سیل و زلزله پهنه بندی انجام دهیم در حالیکه در زمان فعلی شدت وابسته به اقداماتی است که انسان ها با مدیریت پهنه سرزمینی انجام می دهند و ممکن است سیل با شدت کمتر خرابی هایی در منطقه بوجود آورد و برعکس این موضوع هم اتفاق بیفتد. توسلیان گفت: ادبیاتی که در مدیریت شهری مطرح است با عنوان شهرهای تاب آور است اینکه شهرهای ما چقدر توان عبور از این بحران ها را دارند.
وی تاکید کرد: پس این معادلات به هم می خورد و بستگی به مدیریت هوشمندانه پهنه سرزمینی دارد و نمی توانیم ادعا کنیم که شدت خرابی ها با شدت وقوع سیل یا زلزله باشد.
معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در طول تاریخ انسان همیشه خواهان سلطه بر طبیعت بوده و به مدد فناوری و دانش این تسلط بر طبیعت، دوره ای انسان پیروز شد اما در حال حاضر این مساله جو معکوس دارد.
توسلیان یادآوری کرد: در دیدگاه جدید مدیریت شهری و شهرسازی بحث طبیعی را محدود قلمداد نمی کنند اگر مدیریت و قانونمندی طبیعت را بشناسیم مدیریت شهری و شهرسازی فرصتی برای مدیریت و اقتصاد شهری است.
وی ادامه داد: سیلی از شهر رد می شود و بستری را به خود اختصاص می دهد و اگر این مسیر را آزاد کنیم ارزش ریالی آن نیز اضافه می شود و در مدیریت شهری این مسائل فرصت است.
مدیر معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در شهرها  می توان مسیرهارا به خوش منظر ترین و بهترین تبدیل کرد و فرصتی به تامین فضاهای عمومی شهری داد.
توسلیان افزود: در مدیریت شهری رعایت حریم های قانونی متوجه راه و شهرسازی در طرح های جامع وتفصیلی است و این مهم در شهرهای استان در دستور کار قرار دارد و فرایند طرح اخذ مسیر راه ها و حرائم را طی می کند.
وی ادامه داد: احداث کانال ها با مشخصات مهندسی آب و رعایت آن وظیفه شهرداری است و الزام به رعایت مسیر رودخانه و مسیل های شهری و حرائم آن در اسناد توسعه شهری قرار دارد.
مدیر معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: وظیفه نظارت توسط راه و شهرسازی بر طرح های تفصیلی بوده اما با محدودیت هایی مواجه است.
توسلیان اظهارداشت: می خواهیم بندی به لایحه نظارتی شهرداری اضافه کنیم نباید از نظارت به عنوان نظارت عالیه غفلت کنیم، وظیفه داریم در اجرای طرح ها همه مسیل ها، رودخانه ها و حرائم را رعایت کنیم.
وی تاکید کرد: در مرحله اول همه مسیل ها و رودخانه ها در طرح جامع وتفصیلی رعایت شده و در مرحله دوم که شهرداری مجری است در اغلب محدوده های شهری مسیرها تحت الشعاع قرار گرفته و برخی شهرها مسیر رودخانه قابل ردیابی نیست.
مدیر معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه نتیجه تخریب کردن طبیعت در بلند مدت نمایان می شود، گفت: به نظر من این اتفاقات اخیر سیل در کشور به خاطر عملکرد ما در قبال طبیعت است، ماهم از این موضوع عبرت نمی گیریم و دید بلند مدت به موضوعات نداریم.
توسلیان اظهار داشت: نباید توسعه یافتگی را با هر قیمتی که ممکن است در کشور اجرا کرد، اگر قانون را به نحوی که نوشته شده رعایت کنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید سند مدیریت سیلاب های شهری را دقیق مورد مطالعه قرار دهیم، خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند همکاری بیشتر با وزارت نیرو و تخصیص اعتبارات بیشتر از سوی دولت به این موضوع است.
مدیر معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: ما طرح جامع زنجان را از سال ۹۲ آن هم با حدود ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در دست مطالعه قرار دادیم که قابل مقایسه با سایر اعتبارات مثلا پروژه های راه سازی نیست، از همین رو نیازمند توجه بیشتر هستیم.
توسلیان اضافه کرد: دستیابی به نتایجی که جامعه از ما به عنوان مجری انتظار دارد با این مبالغ امکان پذیر نخواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات