بازدید معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری زنجان از پروژه های راهسازی شهرستان طارم