اجرای خیابان ۵۵ متری اراک در ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی لغو شد / پیاده‌محوری اولویت تهیه طرح‌های ...

اجرای خیابان ۵۵ متری اراک در ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی لغو شد / پیاده‌محوری اولویت تهیه طرح‌های ...

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه طرح جامع شهر اراک ضمن دارا بودن بخش های مختلف به تمامی جنبه ها پرداخته بود، اعلام کرد: در بررسی طرح جامع شهر اراک، ضوابط ساخت و ساز، سقف جمیعت پذیری، افق طرح و افزایش محدوده هایی که لازم بود انجام گیرد، ارایه شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، مهمترین مورد بررسی طرح جامع کلانشهر اراک را که مطالبه عمومی را نیز با خود داشت، اجرای طرح موسوم به خیابان ۵۵ متری اراک عنوان کرد و توضیح داد: به جهت بررسی‌های فنی و کارشناسی در خصوص خیابان ۵۵ متری اراک، علاوه بر کارشناسی‌های شهرسازی و معماری، گزارش ویژه معاونت حمل ونقل نیز در اینباره ارایه شد که با تاکیدی که استاندار، معاون عمرانی استاندار، شورای شهر و شهرداری اراک داشتند، اعضای اصلی شورا به اتفاق رای بر لغو اجرای طرح خیابان ۵۵ متری در شهر اراک را دادند.

صادق مالواجرد ادامه داد: مقرر شد به جهت مدیریت ترافیک، پیوست حمل و نقلی با تاکید بر مدیریت ترافیک در شهر اراک، استفاده از پتانسیل های موجود در معابر و اصلاحات هندسی در پیوست ترافیک لحاظ و با تدقیق های لازم، به کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصریح کرد: مشخصا اجرای طرح خیابان ۵۵ متری اراک کاملا شفاف و به اتفاق آرا، لغو شد.

وی همچنین توضیح داد: متاسفانه شاهد غلبه ماشین و اتومبیل در شهرها هستیم و اینکه پیاده مداری و انسان زیست بودن شهرها عموما نادیده گرفته می شود که این موضوع البته تنها به شهر اراک مربوط نمی شود و در تمامی شهرها شاهد این نگاه هستیم.

صادق‌مالواجرد ادامه داد: با تجربه هایی که کسب کرده ایم و اثرات تخریبی که غلبه ماشین بر شهرها به جای غلبه انسان مدار بودن داشته، تاکید بر پیاده محوری از اولویت های سیاست ها و برنامه هایی است که دنبال می‌کنیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات