جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران جهت بررسی طرح جامع کلانشهر اراک امروز برگزار شد.

جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران جهت بررسی طرح جامع کلانشهر اراک امروز برگزار شد.

در این جلسه که به دبیری خانم دکتر صادق مالواجرد برگزار گردید، در ابتدا مشاور طرح ، توضیحات کاملی را در خصوص طرح جامع  پیشنهادی که شامل : ویژگیهای جغرافیایی شهر ، مباحث جمعیت وپیش بینی رشد آتی آن  ، خصوصیات اقتصادی ، ترافیک و شبکه معابر ، تامین اراضی خدمات عمومی شهر و نیاز شهر برای اسکان جمعیت و تامین خدمات آن  ارائه داد .

پس از آن مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گزارش مبسوطی در خصوص جلسات کمیته فنی و بازدیدهای صورت گرفته توسط این کمیته ها ارائه نمودند .

درادامه: استاندار مرکزی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مدیرکل راه و شهرسازی ، شهردار کلانشهر اراک ، رئیس شورای شهر اراک و نماینده شورای شهر نیز به موارد موجود در طرح جامع ، الحاقات و بایدها و نبایدهای  معبر ۵۸ متری موسوم به امیرکبیر توضیحاتی را درجلسه بیان کردند..

در ادامه جلسه هریک از اعضای شورایعالی به ارائه نظرات خود در خصوص این طرح  به ایراد سخن پرداختند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

  اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات