معاون وزیر راه و شهرسازی:  ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی: ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات