رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: بحران خیز بودن کشور را بسیاری باور ندارند

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: بحران خیز بودن کشور را بسیاری باور ندارند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات