از پروژه های بازسازی سیل مهر ۹۷ شهرستان تنکابن

از پروژه های بازسازی سیل مهر ۹۷ شهرستان تنکابن

بازدید آقای مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان از پروژه های بازسازی سیل مهر ۱۳۹۷ شهرستان تنکابن با همراهی آقای مهندس باقری معاون فرماندار تنکابن در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات