سایت دفن زباله ایلام وضعیت قابل قبول ومناسبی ندارد

سایت دفن زباله ایلام وضعیت قابل قبول ومناسبی ندارد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات