۶۸ نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز در ایلام دستگیر شدند

۶۸ نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز در ایلام دستگیر شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات