بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از ادارات تابعه و مناطق حفاظت شده

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از ادارات تابعه و مناطق حفاظت شده

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات