برای دستیابی به شهر سبز همه باید اعتقادی راسخ داشته باشند

برای دستیابی به شهر سبز همه باید اعتقادی راسخ داشته باشند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات