قدردانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نمایندگان مجلس/شاخص های محیط زیستی کشور مطلوب نیست

قدردانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نمایندگان مجلس/شاخص های محیط زیستی کشور مطلوب نیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات