دفع غیر بهداشتی مرغ های تلف شده در شهرستان مهریز

دفع غیر بهداشتی مرغ های تلف شده در شهرستان مهریز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات