چرای غیر مجاز هشتاد نفر شتر در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران

چرای غیر مجاز هشتاد نفر شتر در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات