پلمپ دو واحد کاغذسازی در شهرستان اشکذر

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات