گزارش پنجمین نشست هم اندیشی هئیت مدیره و شرکتهای عضو انجمن

گزارش پنجمین نشست هم اندیشی هئیت مدیره و شرکتهای عضو انجمن
۱- ارائه گزارش نشست مشترک هئیت مدیره و اعضاء کمیته بیمه و مالیات با معاون محترم اداره محترم امور مالیاتی و کارشناسان ارشد آن اداره

۲- مقرر گردیده دوره آموزشی و توجیه و تشریح مسائل مالیاتی ودفاتر مالیاتی با پیگیری کمیته آموزش و کمیته بیمه و مالیات و آقایان (مهندس شلیخا- مهندس وحیدی) با حضور مدیران عامل اعضاء و کارشناسان اداره امور مالیاتی در اسرع وفت تشکیل گردد.

۳-طرح موضوع ارجاع کار به شرکتهای مهندس مشاور در حوزه های زیر:
- نظام فنی اجرایی کشور و استان         - شورای فنی استان
- نظام مهندسی                               - هماهنگی و فعالیت اعضاء ( انعکاس مشکلات و موارد با مستندات به انجمن حضور نماینده صنف در فرآیند ارجاع کار


لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات