نشست تیرماه انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز

نشست تیرماه انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز

نشست تیرماه انجمن مهندسان معمار وشهرساز استان البرز روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل انجمن برگزار میگردد
موضوع هم اندیشی
بررسی قرارداد و حق الزحمه خدمات مهندسی
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات