تشکیل کانال تلگرامی انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان  البرز

تشکیل کانال تلگرامی انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز

هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز در راستای تعاملات حرفه ای میان اعضاء و بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی معماری و شهرسازی و حمایت از حقوق صنفی اعضاء اقدام به تشکیل گروه تلگرامی به نام انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز نموده است .
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات