پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

بنام خدا

قابل توجه ناظرهای کاردان سطح شهر شیراز...

با درود...

با توجه به پیامک صادره از سوی وبسایت مهندسین ناظر شهر شیراز و با عنایت به اینکه صرفا تا پایان روز شنبه ۸-۴-۹۸

فرصت با فیست تا گروه ساختمانی تحت نظارت خودرا درسایت ایساپ شهرداری شیراز به آدرس WWW.ESUP.SHIRAZ.IR

اعلام نمایید...لذا مقتضی است ناظران پایه های ۱و۲و۳ گروه ساختمانی الف و ناظران پایه یک کد ۳۵ گروه های ساختمانی

الف و ب را انتخاب کرده و سپس ذخیره نمایند...

بدیهی است مسئولیت عدم انجام مراحل فوق به عهده ناظر محترم بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات