بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت زیر سازی واماده برای اسفالت کاری کوچه های و خیابان ازاده گان

بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت زیر سازی واماده برای اسفالت کاری کوچه های و خیابان ازاده گان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات