بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت فیال کار در خیابان ۲۸ متر ی رسالت

بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت فیال کار در خیابان ۲۸ متر ی رسالت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات