جناب آقای سید احمد هاشمی مسئول محترم حراست شهرداری مجلسی انتصاب جنابعالی را با حفظ سمت به سرپرستی حراست شهرداری زیبا شهر تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای سید احمد هاشمی مسئول محترم حراست شهرداری مجلسی انتصاب جنابعالی را با حفظ سمت به سرپرستی حراست شهرداری زیبا شهر تبریک عرض می نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات