آگهی مزایده نوبت سوم(مسکونی)فروش ۱۱ قطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده نوبت سوم(مسکونی)فروش ۱۱ قطعه زمین مسکونی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

منبع خبر

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

    نظرات