دست از شعار برداریم و عملاً به جوانان میدان دهیم

دست از شعار برداریم و عملاً به جوانان میدان دهیم

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات