کلنگ احداث یک مجموعه ورزشی خیّرساز در نیشابور به زمین زده شد

کلنگ احداث یک مجموعه ورزشی خیّرساز در نیشابور به زمین زده شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات